Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tới đây đụ em đi