Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nứng quá chịu không nổi